Wie zijn we?

Definities

  • Nirolux: NV Nirolux met zetel te 8020 Oostkamp, Lodistraat 108 (KBO: 0476.770.143) en handel drijvende onder de benaming Agrodieren (Tel.: +32 50 84 12 00, e-mailadres: info@agrodieren.be en website www.agrodieren.be) en Tools&Co  (Tel.: +32 50 84 12 00, e-mailadres: info@toolsandco.be en website: www.toolsandco.be).
  • Aanbod: het aanbieden van goederen door Nirolux. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
  • Klant: elke natuurlijke persoon of onderneming die aan Nirolux vraagt om bepaalde goederen te leveren.
  • Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Nirolux en de Klant voor het leveren van bepaalde goederen. De overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.