Algemene voorwaarden

Privacy

De verantwoordelijke voor de privacy en verwerking van persoonsgegevens, Nirolux respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens alsook de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verleent de Klant toestemming om, in het kader van de gebruiksdoeleinden, -vormen en – middelen zoals deze vermeld staan in de privacyverklaring, de persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken die in verband met het gebruik van de website verstrekt of verzameld worden.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de gesloten Overeenkomst, het verwerken van de bestelling en betaling, de administratie van het klantenbestand, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, het nakomen van de wettelijke en fiscale en/of boekhoudkundige verplichtingen van Nirolux. Nirolux houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Nirolux, Wellingstraat 109 te 8730 Beernem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Indien de Klant dit wenst zullen zijn persoonsgegevens op zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzoek (gericht aan Nirolux, Wellingstraat 109 te 8730 Beernem) met bijgevoegd een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) verwijderd worden, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke regels (o.m. fiscale en/of boekhoudkundige verplichtingen van Nirolux) of een doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van Nirolux (conform de bepalingen van artikel 17 AVG).

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Nirolux, Wellingstraat 109 te 8730 Beernem (privacy@agrodieren.be of privacy@toolsandco.be). De Klant kan zich eveneens uitschrijven voor nieuwsbrieven via een afmeldlink in de e-mail waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd.

Nirolux behandelt de persoonsgegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, behoudens indien dit juridisch of wettelijk noodzakelijk is. In ieder geval zullen de gegevens enkel worden doorgegeven aan ontvangers die binnen de EU gevestigd zijn. Intern zal alleen aan die medewerkers toegang tot de persoonsgegevens worden verleend, die de toegang nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens bewaard worden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het wachtwoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen. Nirolux heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant. De Klant draagt bovendien de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan Nirolux bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij / zij de persoonsgegevens overgemaakte heeft, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij / zij van Nirolux en haar medewerkers zou ontvangen.

De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy verklaring, kan de Klant Nirolux contacteren op het telefoonnummer +32 50 84 12 00.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer van de Klant of op het mobiel apparaat van de Klant geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De website van Nirolux maakt gebruik van ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de Klant bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan of nog een vooraf ingevuld formulier met data van de Klant van vorige bezoeken.

De website van Nirolux maakt ook gebruik van ‘Third Party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient er wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet gebruikt kunnen worden.

Door gebruik te maken van de website van Nirolux, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

Cookie Omschrijving
Google

Google Analytics & Google Adwords is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Meer info

Leverancier: Google
Levensduur van de cookie: 6 maanden
Smartcode Leverancier: VWO
Levensduur van de cookie: 1 maand
Facebook Meta Pixel Leverancier: Facebook
Levensduur van de cookie: 14 maanden